DSE 估成績:如何在中四/中五時 Predict DSE Grade

on
這是關於如何在中四/中五時 Predict DSE Grade。

究竟點樣喺中四五嗰時估計自己 DSE 個 grade 呢?

問:中四五嗰時可以靠做 DSE Pastpaper / 參加 DSE Mock Exam 估成績?

答:有人建議中四五嗰時可以試吓做文憑試嘅past paper,然後睇睇自己攞幾多分,然後睇翻當年 DSE cut off 分數(如2018年),就可以估計到自己文憑試出嚟考嘅等級。

但係,中四學咗嘅課題唔多,就算讀到中五都係學咗大約七成嘅考核內容左右,所以中四五嗰時都冇辦法完成一份完整嘅 DSE past paper。我認為呢個方法唔係太可行。

中四五冇咩校外嘅 DSE 模擬試畀大家去參加,所以都唔係一個可行嘅方法。

問:點解喺中四五嗰時要估計下自己 DSE 成績?

答:喺中四五估計自己文憑試成績,目的係為咗令自己更清楚了解自己每一科嘅學習情況,咁你就可以及早計劃如何準備公開試,究竟應該將時間花喺咩科目。

雖然估成績呢樣嘢冇一個100%準嘅方法,但係以前我中四五嗰時就會用一個睇數據嘅方法去估計自己 DSE 嘅 Grade。呢一個係一個相對可靠嘅方法去了解下自己嘅進度同埋 DSE 預計嘅成績。及早知道,你先可以改變命運。

這是關於如何在中四/中五時 Predict DSE Grade。

第一步:分析中四五全年成績表

你下學期考完試之後會出一張全年成績表,而呢一張成績表好有參考價值。假設你冇去hea考,咁呢張成績表反映到你喺學校入面每一科嘅排名。實際考第幾呢個唔重要,最重要係你要知道你喺學校係喺咩位置,例如 Top 10%、Upper Quartile(頭25%)、Median定係Lower Quartile等等。

第二步:了解學校歷屆 DSE 成績

然後,你可以睇返每一年你嘅師兄師姐嘅文憑試成績。舉個例子,假設你學校每年有160個學生考DSE,當中每年平均有5個5**、10個5*、17個5。

咁即係話每一年你學校大約有兩成 (20%)嘅同學考到五級或以上。如果你嘅數學科考左好幾次 test/exam(記住,係好幾次)都考緊全級第10,你就知道自己應該暫時穩拿5,應該大機會拿5*。

第三步:Predict 各科在文憑試考取的成績

當你了解完學校歷屆文憑試成績之後,你就真係可以開始 Predict 下每一科嘅等級。但係點樣去理解自己嘅成績呢?Predict 出嚟嘅成績可以話到俾你聽你每一科嘅等級大約去到邊,例如啱啱上面數學科嘅例子可以話到俾你聽你數學科依家嘅等級係大約5-5*。

第四步:計劃及改善

做完咁多數據分析,就梗係要落手行動。你要睇睇自己將來喺大學想揀咩科,而嗰一科嘅收生要求又係啲咩,然後就要諗點樣喺 HKDSE 各科考取相關嘅等級,以及達到相關嘅要求。

注意事項一:建議參考多幾次測驗/考試,結果較為準確

上面提出嘅方法涉及數據分析,所以有越多 dataset 作參考會越準確。所以我建議大家參考多幾次考試同埋測驗嘅平均成績同埋排名,估計出嚟嘅結果相對較準確。

注意事項二:中文、通識科 Prediction 較不準確

由於中文同通識課改卷牽涉主觀判斷,視乎批改嘅老師是否「手緊」,所以我認為呢兩科較其他科冇咁準確。

如果你已經中六…

喺中六嗰時你可以透過唔同嘅方法去估計自己文憑試嘅成績,例如做歷屆文憑試 Past Paper (結果較準確)又或者參加一啲校外嘅 Mock Exam(參考價值一般)。

臨走前記得…

花2分鐘填好呢張表格,我會透過 Email 同 IG 繼續分享讀書心得同埋各科學習資源:按此

如果想知道更多有關 DSE 嘅資訊同 Tips,就記得要 Follow 我 IG @bchuihkdse 喇!